Om KvinnoAgendan


Vi är KvinnoAgendan, en kalender om kvinnor, av kvinnor, för jämställdhet. KvinnoAgendans arbete drivs av tre syften; uppmärksamma, uppmuntra och stödja.

Uppmärksamma. Kvinnor har genom historien och i vår nutid levt intresseväckande liv och åstadkommit bedrifter som har påverkat den värld vi lever i. Trots det har deras namn och historier inte kommit att ingå i det allmänna medvetande, eller erkänts den roll de spelat i samhället. Med denna kalender vill vi ändra på detta och genom årets tolv månader dela tolv kvinnors historia.

Uppmuntra. KvinnoAgendan tar vara på storheten i att skapa tillsammans. Genom kalendern vill vi uppmuntra och inspirera kvinnor att skapa och ta plats med sin kreativitet! I årets kalender har tolv illustratörer och tolv skribenter tillsammans skildrat de tolv porträtt du kommer få ta del av under 2020.

Stödja. Med över 1000 sålda kalendrar förra året samlade KvinnoAgendan in 41 400 kr till organisationen Kvinna till Kvinna. I år doneras förtjänsten av försäljningen till Roks - riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Genom att köpa den här kalendern stöttar du Roks i deras viktiga arbete!

Agenda de la Dona

Idén till KvinnoAgendan kommer ur ett liknande projekt i Katalonien vid namn Agenda de la Dona. Sedan projektet startade 1990 har de donerat pengar till en rad olika organisationer och uppmärksammat kvinnors rättigheter ur flera olika perspektiv under årens lopp. Alltid med kvinnliga illustratörer och skribenter. Irma Eneroth deltog som illustratör i Agenda de la Dona 2018 och är initiativtagare till KvinnoAgendan.

Framtiden

Utvecklingsidéerna är många och vi har bara nått en bråkdel av potentialen för vad ett projekt som KvinnoAgendan kan vara. Är du intresserad av att engagera dig i KvinnoAgendan 2021?

Skriv till kvinnoagendan@gmail.com