Om Roks


Roks, riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Roks är partipolitiskt och religiöst obunden och har runt 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer. De första kvinnojourerna startade för 40 år sedan, Roks som riksorganisation startade år 1984 och har funnits i över 35 år. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter. 


För mer information besök Roks hemsida